Koray Aydın: “Federasyona da Parti Devletine de Kuvvetler Birliğine de HAYIR”

REJİM DEĞİŞİKLİĞİNİ AĞIR BULANLAR,

YENİ BİR DEVLET KURMAKTAN VE FEDERASYONDAN BAHSEDİYORLAR

Son zamanlarda kanal kanal gezip 16 Nisan’da halkın yeni bir devlet kuracağından, il yönetimlerinin de tek başlı hale getirilip, federasyonun tartışılmasından dem vuran danışmanlara bakılırsa, AKP açısından durumun vahameti ortadadır.

Sözde Kürdistan bayrağı asmakla başlayan bölücü çevrelere mesaj vermek ve bu suretle oy devşirme gayretleri gözden kaçmamaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanı “siz benim söylediklerime bakın” gibi içi boş cevaplar verse de daha önce defalarca dile getirdiğim illerde de tek adam yönetimine geçilmesi artık danışmanlar tarafından açıkça dillendirilmekte, rejim değişikliği söylemini ağır bulanlar, yeni bir devlet kurmaktan bahsetmektedirler.

Kimse Türk milletinin ve ülkücü hareketin aklıyla alay etmesin. Bütün bu söylemlerin tesadüfi olmadığı aşikârdır. Türk milleti ve ülkücüler bu söylemlerin cevabını sandıkta verecektir.

“MHP KURUCULARI ‘EVET’ DİYOR” YALANI KABUL EDİLEMEZ

Referandumu fırsat bilerek MHP’yi zarar vermek isteyenlerin bir diğer yalanı, kurucular üzerinden yapılan tezvirattır. MHP Kuruculuğundan ayrılıp, AKP’ye veya başka partilere geçenler, şimdilerde “MHP Kurucuları da ‘evet’ diyor” yalanına sarılmışlardır.

Partimiz MHP ile birlikte ‘hayır’ çalışması yaptığımız 2010 referandumunda, bu yalan haberi yaptıran zevatın yine AKP ve o zamanki ortağı FETÖ ile MHP Kurucusu adı altında yaptıkları ısmarlama ‘evet’ açıklamalarının kayıtları halen internet ortamında mevcuttur. Dolayısıyla bu yalan haberi yaptıranlar, MHP’nin değil, dün olduğu gibi bugün de AKP’nin yanında durmaktadırlar.

Geçtiğimiz günlerde yapılan haberde MHP Kurucuları arasında isimleri geçen Kemal İnandı ve Niyazi Ahıska ile yapılan görüşmede, referandumda “hayır” diyeceklerini belirtmelerine rağmen, tam tersine haber yaptırılması, kamuoyunu yanıltmanın ötesinde, kelimenin tam anlamıyla yalanın, acziyetin ve çaresizliğin göstergesidir.

Aldatma, kandırma ve aldatılmada ustalaşanların, kendi yalanlarına, kamuoyunu, MHP’yi ve Ülkücü Hareketi alet etmeleri kabul edilemez.

MHP Kurucuları eğer bir açıklama yapacaklalarsa kameraların karşısına geçerler ve daha önce defalarca yaptıkları gibi yaparlar. Aldıkları karar da ne yönde olursa olsun, başımızın üstündedir.

Ancak yalan yanlış haberlerle kamuoyunu yanıltanlar, en büyük zararı bir zamanlar kurucusu oldukları partiye ve ülküdaşlık hukukuna vermektedirler.

Hiç olmazsa Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve mazinin hatırına bu tür yakışıksız yollara tevessül edilmemelidir.

MHP VE ÜLKÜCÜ HAREKET “EVET” – “HAYIR” ÜZERİNDEN YIPRATILMAMALI

Herkesin tercihine saygı duyulmalı, “evet” – “hayır” kamplaşması üzerinden MHP ve Ülkücü Hareket yıpratılmamalıdır.

Başını bizim çekmediğimiz ve bize ait olmayan bir teklif üzerinden ülküdaşlarımız incitilmemeli, karşı karşıya getirilmemeli ve özellikle “ülkücü ülkücünün öz kardeşidir” şiarı zedelenmemelidir.

Türk milliyetçileri ve ülkücüler kendi kararlarını kendileri verecek bilgi, birikim ve ferasete fazlasıyla sahiptirler.

FEDERASYONA, KUVVETLER BİRİLİĞİNE VE PARTİ DEVLETİNE “HAYIR” DİYORUZ

Milli Doktrin Dokuz Işık’ta yer alan Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik ilkemiz gereğince ve kendi hür irademizle; Demokrasinin temeli olan kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıran,

Yasama, yürütme ve yargının kontrolünü tek kişiye veren,

Basında tek kanal ve tek manşet dönemini başlatan,

Resmi danışmanların söylemiyle federasyona, bölünmeye ve çözülmeye zemin hazırlayan ve

Nihayetinde ülkeyi parti devletine dönüştürmesi mukadder olan,

Bu ucube Partili Cumhurbaşkanlığı sistemine “hayır” diyoruz.

MHP Kurucularının da bizimle aynı kanaatte olduklarını biliyoruz.

Takdir, yetki ve karar aziz Türk milletinindir.

Koray AYDIN

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı

19, 21, 24 ve 25. Dönem MHP Milletvekili