Kategori: Konuşmalar

Aziz Türk Milleti,Muhterem ülküdaşlarım,Değerli basın mensupları;Kendi kader ve ikbalini Türk millet